Sastanak radnih grupa Agencije za kvalifikacije

Na poziv g-dina Svetozara Matića, koordinatora za podršku sektorskom veću, članovi Upravnog odbora Fizioterapeutske asocijacije Srbije Ljiljana Katunac, Nemanja Velickovic i Nina Lačanski danas su prisustvovali sastanku u Agenciji za kvalifikacije Republike Srbije da daju svoj stručni stav, kao relevantno strukovno udruženje, o analizi predloženih inicijativa za izmenu okvira kvalifikacija za zanimanja „maser“ i „kozmetički tehničar“. Naime, na poziv Agencije za kvalifikacije FAS je tokom prošle godine dao svoje sugestije za odredjivanje kompetencija i okvira kvalifikacija i za zvanje“fizioterapeutski tehničar“. Uvidom u okvir kvalifikacija uočena su mnoga preklapanja izmedju pomenutih zanimanja i njihovih obrazovnih profila, pa je tako maser sa III stepenom obrazovanja mogao da radi čak i u zdravstvu. Ovom inicijativom maser i kozmetički tehničar su smešteni u sektor usluga, a ne u sektor zdravstva i dat je predlog da se zbog sličnosti ova dva profila objedine u jedan program sa IV stepenom obrazovanja, koji usluge masaže mogu pružati samo u estetske svrhe i svrhu ulepšavanja, a nikako u terapijske svrhe. U narednom periodu revidiraće se nacionalni okvir kvalifikacija za višeg, strukovnog i diplomiranog fizioterapeuta, a FAS će dati svoj doprinos kako bismo zaštitili našu struku.

Upišite se za novosti

Loading