Vizija Fizioterapeutske asocijacija Srbije je da šira društvena zajednica prepozna fizioterapeute

Naša misija je da postanemo reprezentativno telo koje će zastupati profesionalne interese fizioterapeuta u Srbiji.

Iskoristiti našu poziciju na globalnom nivou u korist fizioterapije i korisnika naših usluga

Polja delovanja fizioterapeuta

Ortopedija

Fizioterapeuti u okviru ortopedije bave se tretmanom oboljenja i povreda lokomotornog sistema uključujući i rehabilitaciju nakon ortopedskih operacija. Oblast njihovog delovanja obuhvata rehabilitaciju nakon ortopedskih operacija, konzervativno lečenih fraktura, akutnih...

Reumatologija

Reumatske bolesti su vodeći uzrok hronične nesposobnosti, a zbog ranog gubitka radne sposobnosti, direktnih i indirektnih troškova lečenja predstavljaju veliki socio-ekonomski problem, kako za pojedinca tako i za širu društvenu...

Pedijatrija

Fizioterapeut u pedijatriji asistira u ranom otkrivanju različitih zdravstvenih problema kod dečije populacije. Specijalizovani su za rano otkrivanje, tretman i strategiju lečenja različitih kongenitalnih, razvojnih, neuromuskularnih, koštanih ili stečenih poremećaja...

Neurologija

Fizioterapeuti u neurologiji fokusirani su na rad sa pacijentima koji imaju neurološke poteškoće i ispade nastale kao posledica različitih oboljenja kao što su: moždani udar, Alzhajmerova bolest, mišićne distrofije, povrede...

Sport

Fizioterapeuti su nezaobilazni članovi sportskih klubova, jer je njihova uloga u očuvanju zdravlja sportista od rekreativaca, profesionalaca do olimpijaca izuzetno važna. On upravlja strategijama u rešavanju sportskih povreda, uključujući akutnu...

Gerijatrija

Gerijatrija pokriva veoma široku oblast poteškoća vezanih za proces starenja od normalnih, za taj proces, do oboljenja koja se komplikuju i postaju izraženija u tom dobu. Postoje mnoga stanja koja...

Kardiovaskularna i pulmonarna fizioterapija

Fizioterapeuti u okviru kardiovaskularne i pulmonarne fizioterapije tretiraju širok dijapazon pacijenata sa kardiopulmonarnim oboljenjima, te pacijente nakon operacije srca ili pluća. Primarni cilj ove terapije uključuje povećanje izdržljivosti i funkcionalne...

Zdravlje žene

Uloga fizioterapeuta u očuvanju zdravlja žena sve više dobija na značaju. Priprema trudnica za porođaj, porođaj i period nakon ovog najvažnijeg čina u životu žene deo su fizioterapeutskog delokruga rada....

Onkologija

Deo profesionalnog polja delovanja fizioterapeuta je učešće u prevenciji i lečenju karcinoma, zajedno sa ostalim članovima medicinskog tima, kako bi omogućili nezavisnost i poboljšali kvalitet života onkoloških pacijenata. Za postizanje...

Kompanija “Celtis Pharm” je osnovana sa ciljem da tržištu ponudi proizvode iz svih segmenata proizvoda koji leče ili mogu da potpomognu lečenje, a predstavljaju najbolji izbor za predmetnu oblast, odnosno samu bolest ili stanje.
“Celtis Pharm” je osnovan 2013.godina kao plod aktivnosti i iskustva koje je tim osnivača kompanije sticao u velikim farmaceutskim korporacijama, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

BTL kompanija osnovana je 1993. godine. Danas, BTL je jedan od vodećih svetskih proizvođača medicinske opreme i uređaja za estetsku medicinu. Inovativna priroda kompanije kao i elan zaposlenih čine da se kompanija brzo razvija i ujedno širi paletu svojih proizvoda na tržištu.

Fiziobalans je centar za korekciju deformiteta kičme i rehabilitaciju neurorazvojnih poremećaja kod dece. Centar je osnovan 2012 godine od strane fizioterapeuta Ljiljane Katunac kao odgovor na nedostatak najnovijih svetskih dostignuća u oblasti rehabilitacije na našim prostorima.

Firma „ELECTRONIC DESIGN MEDICAL“ d.o.o. osnovana je 1992.godine. Osnovna delatnost našeg poslovanja je proizvodnja i prodaja aparata i opreme za fizikalnu medicinu, kozmetiku, dermatologiju i stomatologiju.

Aktuelnosti

6th BalkanSpa Summit

Poštovane kolege, Fizioterapeutska asocijacija Srbije se na poziv Udruženja banja Srbije pridružila društvu partnera najvećeg poslovno-srtučnog događaja u regionu koji je posvećen zdravstvenom turizmu i . . .

Sastanak rukovodećih terapeuta

Poštovane kolege, U poslednjih nekoliko godina svedoci smo velikih problema i nepravdi koji su izvršili pritisak na našu profesiju. Neadekvatan odnos poslodavaca, loša kadrovska rešenja . . .

Sastanak radnih grupa Agencije za kvalifikacije

Na poziv g-dina Svetozara Matića, koordinatora za podršku sektorskom veću, članovi Upravnog odbora Fizioterapeutske asocijacije Srbije Ljiljana Katunac, Nemanja Velickovic i Nina Lačanski danas su . . .

Prijatelji

Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije (UITBS)
Đorđa Nikšića Johana 30, 21000 Novi Sad
Tel: +381-64-805-9447
E-mail: uitbs2016@gmail.com
Predsednik: Snežana Tomašević Todorović

Društvo za usavršavanje i medicinsko obrazovanje
Žarka Vukovića Pucara 19, 11000 Beograd
Tel: +381(0) 64 8097143
E-mail: office@deus.edu.rs
Predsednik: Branko Matić

KOMORA ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SVIH PROFILA FEDERACIJE BIH
Bulevar Meše Selimovića 2, 7100 Sarajevo
Tel: +387(0)33277638
GSM: +387(0)61497467
Email: kztfbih@hotmail.com
Predsednik: Jasmin Avdović

KOMORA FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE
Poštanski fah 35, 81000 Podgorica
+38220/331-427
+38267/825-616
info@komorafizioterapeuta.me
komorafizioterapeutacg@gmail.com
Predsednik: Krsto Kovačević

Upišite se za novosti

Loading