Kontinuirana edukacija

Zdravstveni savet Republike Srbije doneo je Odluku br. 153-02-3645/2018-01 u oktobarskom roku 2019. godine o akreditaciji programa kontinuirane edukacije Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu na temu: „Metode i postupci tradicionalne medicine kao terapija izbora u rehabilitaciji i fizioterapeutskoj praksi“

Kurs namenjen: Zdravstvenim tehničarima, Strukovnim fizioterapeutima, Strukovnim radnim terapeutima, Specijalistima strukovnim fizioterapeutima, Višim fizioterapeutima, Višim radnim terapeutima

Jednodnevni Kurs broj: D-1-934/19 (Nacionalni kurs prve kategorije)

Broj bodova: predavačima donosi 12 bodova, a pasivnim učesnicima (slušaocima) donosi 6 bodova

Rukovodilac Kursa: dr Marija Trajkov, prof. struk. studija

Kotizacija za učešće iznosi: 1.200 dinara (nastavnici  i studenti Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu ne plaćaju kotizaciju)

Uplatu izvršiti na žiro račun Škole: 840-1105666-45 sa pozivom na broj S56, PIB100010255

Prijavni list (obavezno popuniti sledećim podacima: ime i prezime učesnika, broj licence, lični telefon učesnika i podaci Institucije ili Preduzeća koje će izvršiti uplatu kotizacije) dostaviti sa dokazom o uplati na dan održavanja kursa. DOWNLOAD

Sve dodatne informacije o prijavi na:

e-mail: marijatrajkov77@gmail.com

Napomena: broj učesnika je akreditacijom ograničen na 50.

Program kursa

Upišite se za novosti

Loading