KURS MANUELNE LIMFNE DRENAŽE PO DR. VODDERU

Kurs se održava po programu i u saradnji sa Dr. Vodder Akademie International iz Austrije, originalne i vodeće škole u svetu za ovu tehniku. Kvalitet programa priznat je u Evropi kao i u USA.
Sadržaj kursa:
• Istorija i razvoj metode manuelne limfne drenaže
• Efekti manuelne limfne drenaže
• Meko vezivno tkivo
• Limfni putevi
• Anatomija i fiziologija limfnog sistema
• Indikacije i kontraindikacije limfne drenaže
• Vrste i karakteristike edema
• Demonstracija i učenje osnovnih tehnika limfne drenaže
• limfna drenaža pojedinih delova tela: vrat, lice, ruke, noge, leđa, potiljak, kukovi, grudni koš, trbuh
Po uspešnom završetku kursa, polaznici dobijaju međunarodni sertifikat na osnovu kojeg mogu prisustvovati daljim kursevima ove tehnike.
Na Osnovnom kursu učesnici se upoznaju sa anatomijom i fiziologijom limfnog sistema, upoznaju teorijske osnove limfne drenaže, uče se osnovi pokreta i drenaže pojedinih delova tela na zdravom čoveku. Nisu još osposobljeni za izvođenje limfne drenaže u zdravstvene svrhe.

Prijave isključivo online na www.fasserbia.com/prijava-za-edukacije/
Sve dodatne informacije na office@fasserbia.com

Kurs vodi: Silva Uršič, vft, univ.dipl.org, međunarodni instruktor MLD po dr. Vodderu kod Dr. Vodder Akademie, Austrija

Mesto održavanja kursa: Specijalna bolnica za rehabilitaciju “AGENS” Mataruška Banja

Cena kursa je 500€ za članove asocijacije, a za ostale 550€, u dinarskoj protivvrednosti.

Upišite se za novosti

Loading