Kurs Mirror Therapy

  • Spasticitet mozga;
  • Mirror neuroni;
  • Fantomska senzacija;
  • Fantomska bol;
  • Naučena paraliza i bol;
  • Presenzacija;
  • Ponovno mapiranje mozga;
  • Reflektivna kutija;
  • Kompleksni regionalni bolni sindrom;
  • Paralize i pareze n. facialisa;

Postamputaciona neuropatija kod pacijenata sa amputacijama se pojavljuje kao posledica rada CNS, koji šalje električne impulse prema ekstremitetu kao da je još uvek prisutan. Činjenica da postoji neslaganje između toga što CNS i dalje ima utisak da je amputirani ektremitet još uvek sastavni deo celine i stvarnosti, stvara bol.
Reflektivna terapija zdravog ekstermiteta navodi mozak da ‘vidi’ amputirani ekstremitet kao neoštećen i reprogramira svoju aktivnost kroz povratnu informaciju.Kada neuroni prestanu slati informacije, nestaje i tzv « fantomski » bol. CNS dočekuje ovaj virtuelni stimulans kao stvaran i na taj način dobija informaciju da se npr. nepostojeća fantomska ruka bolno flektira. Nijedan signal se ne može vratiti nazad u CNS kao onaj od strane neoštećene ruke. CNS tako nastavlja da šalje još poruka, pojačavajući pokret i bol sve dok se CNS ne prevari korišćenjem reflektivne slike neoštećene ruke u pokretu.

Začarani krug se prekida vizeulnom povratnom informacijom, pacijent oseća ovaj pokret u fantomskoj ruci i onda je u mogućnosti da je opusti.
MIRROR THERAPY se zvanično smatra vrstom virtuelne realnosti uz pomoć koje se deluje na sam izvor bola koji se nalazi u CNS-u. Poštujući iste obrasce, MIRROR THERAPY se jednako uspešno primenjuje i kod pacijenata sa hemiparezom uzrokovanom ICV-om, ili drugim uzrocima.

End The Pain Project (ETPP), je svetska organizacija posvećena unapređenju tretmana, redukciji i menadžmentu fantomskog bola. ETPP je prisutna na svim kontinentima sa naglaskom na post-ratna društva koja imaju visok procenat stanovništva sa traumatskim amputacijama ekstremiteta izazvanih ranjavanjem tokom oružanog sukoba ili nakon aktiviranja zaostalih mina ali i drugih traumatskih povreda ekstremiteta koje rezultiraju amputacijom. ETPP takođe, sa velikim uspehom deluje i u javnom zdravstvu razvijenih zemalja, pružanjem tretmana osobama sa amputacijom ekstremiteta nastalim u saobraćjnim nezgodama, povredama na radu, sportskim povredama ili hirurškim amputacijama ekstremiteta koje su bile medicinski indikovane.

Način na koji ETPP postiže svoj cilj je primena tehnike MIRROR THERAPY, a kod navedenih pacijenata.
MIRROR THERAPY je osmislio neurolog V.S. Ramachandran, a klinički je testirana sredstvima USA kongresa (2004-2005), od strane Dr. Jack Tsao-a, u bolnici Walter Reed, kao način istraživanja najboljeg mogućeg tretmana ratnih veterana sa amputacijama .

Ključne reči: Mirror, therapy, povreda, amputacija, neuron, fantomska, bol, tretman.

Kurs je akreditovan od Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem D-1-401/19 za zdravstvene tehničare i medicinske sestre i učesniku donosi 4 boda a predavaču 8 bodova.

Kotizacija za članove asocijacije 80€ za ostale 100€, u dinarskoj protivvrednosti.

Upišite se za novosti

Loading