Neurologija

Fizioterapeuti u neurologiji fokusirani su na rad sa pacijentima koji imaju neurološke poteškoće i ispade nastale kao posledica različitih oboljenja kao što su: moždani udar, Alzhajmerova bolest, mišićne distrofije, povrede mozga i kičmene moždine, cerebralna paraliza, multipla skleroza, Parkinsonova bolest, polineuropatije i sl.

Uobičajeni poremećaji vezani za neurološka stanja podrazumevaju oštećenje motorike, balansa, koordinacije pokreta, vida, gubitak mišićne snage i gubitak funkcionalne nezavisnost u aktivnostima svakodnevnog života.

Cilj fizioterapije jeste da, zaustavi ili uspori ove procese i poboljša kvalitet života neuroloških pacijenata u okviru mogućnosti koje su preostale.

Upišite se za novosti

Loading