Onkologija

Deo profesionalnog polja delovanja fizioterapeuta je učešće u prevenciji i lečenju karcinoma, zajedno sa ostalim članovima medicinskog tima, kako bi omogućili nezavisnost i poboljšali kvalitet života onkoloških pacijenata.

Za postizanje ovih ciljeva fizioterapeuti u radu sa onkološkim pacijentima koriste različite metode i tehnike. Kada su u pitanju komplikacije posle hirurške intervencije, fizioterapeuti mogu pomoći u vraćanju amplitude pokreta i smanjenju rizika od postoperativnih komplikacija.

Na primer, nakon operacija dojke glavni zadatak fizioterapeuta je prevencija i tretman limfedema koji je vrlo često posledica ove hirurške intervencije.

Upišite se za novosti

Loading