Prijava za edukacije

Br licence u formatu 123456/godina izdavanja Ako ne posedujete licencu u polje upišite „nema“
ID broj obavezno navesti ogranak OKG, OBG,ONI,OVO,OUE pa broj. Ako ne posedujete broj ogranka u polje upišite „nema“
Upišite tačan broj radi kontakta
Odaberite željenu edukaciju

Upišite se za novosti

Loading