Stručni ispiti

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika

Obrazac pripravničke knjižice

Obrazac prijave za stručni ispit


Plan obavljanja stručne prakse:

Diplomirani terapeut rehabilitacije
Dilomirani fizioterapeut
Strukovni fizioterapeut
-fizikalnu terapiju – 6 nedelje
-kineziterapiju u oblasti traumatologije – 4 nedelje
-kineziterapiju u oblasti pedijatrije – 4 nedelje
-kineziterapiju u oblasti neurologije – 4 nedelje
-kineziterapiju u oblasti interne medicine -4 nedelje
-kineziterapija u oblasti pulmologije – 4 nedelje
Strukovni radni terapeut-rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – 9 nedelja
– rad u stacionarnoj zdr. ustanovi – 17 nedelja

Postupak za prijavu polaganja stručnog ispita za:

– zdravstvene radnike sa stečenim višim/visokim obrazovanjem na  studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine;

– zdravstvene radnike sa stečenim srednjim obrazovanjem.

Prijave za polaganje stručnog ispita  za zdravstvene radnike sa stečenim višim/visokim obrazovanjem na  studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine i zdravstvene radnike sa stečenim srednjim obrazovanjem  vrše se do popune mesta.

Raspored polaganja sa spiskom kandidata koji su ispunili uslov za polaganje stručnog ispita objavljuje se 25. u mesecu na internet strani Ministarstva zdravlja

Referenti za zdravstvene radnike sa stečenim višim/visokim obrazovanjem na  studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do četiri godine i zdravstvene radnike sa stečenim srednjim obrazovanjem

Ilijana Tešić

Ana Matić

tel: 011/2656-477

Radno vreme sa strankama od 12 do 14 časova.


Stručni ispit može se prijaviti nakon obavljenog pripravničkog staža.

Stručni ispiti se organizuju i polažu svakog meseca, u prostorijama Ministarstva zdravlja, Nemanjina br. 22-26, Beograd.

III UZ OBRAZAC, POTREBNO JE DOSTAVITI I SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  • Stažerska knjižica, uredno popunjena
  • Overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenoj visokoj/ višoj/ srednjoj stručnoj spremi
  • Dokaz o uplati republičke administrativne takse:
  • Iznos 8.990,00 din, uplaćen na račun primaoca: 840-742325843-09, poziv na broj: 97 50-016, svrha: uplata za polaganje stručnog ispita, primalac: Ministarstvo zdravlja
  • Iznos 200,00 din, uplaćen na na račun primaoca: 840-742-221-843-57, poziv na broj: 97 50-016, svrha: troškovi republičke administrativne takse, primalac: Budžet Republike Srbije.
  • Overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih – za kandidate ženskog pola, ukoliko je u ličnoj karti drugo prezime u odnosu na ono koje je navedeno u diplomi. (Navedeni dokument Ministarstvo zdravlja može nabaviti službenim putem, ali radi ubrzanja postupka, kandidat navedeni dokument može i sam dostaviti uz prijavu).
  • Za zdravstvenu ustanovu u privatnoj svojini  dostaviti uz navedenu dokumentaciju i rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti ( Navedeni dokument Ministarstvo zdravlja može nabaviti službenim putem, ali radi ubrzanja postupka, kandidat navedeni dokument može i sam dostaviti uz prijavu).

Na ispit poneti lični dokument sa slikom, radi identifikacije kandidata!

Dokumentacija se dostavlja poštom (preporučeno) ili preko Pisarnice Ministarstva zdravlja, šalter br. 1, u prizemlju, ulica Nemanjina br. 22-26 (glavni ulaz), Beograd.

Raspored polaganja stručnih ispita sa spiskovima prijavljenih kandidata objavljuje se na sajtu Ministarstva zdravlja.

Stručni ispit je u pismenoj formi:

  • opšti deo stručnog ispita u oblasti ustavnog uređenja, propisa kojima se uređuju radni odnosi i penzijsko i invalidsko osiguranje- Ustav Republike Srbije, važeći Zakon o radu i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
  • opšti deo iz oblasti propisa kojima se uređuje zdravstvena zaštita, zdravsteno osiguranje, prava pacijenata, lekovi i medicinska sredstva- važeći Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o pravima pacijenata, Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima i Zakon o medicinskim sredstvima
  • Poseban deo (stručan)

Zdravstveni radnici  kojima je nakon položenog stručnog ispita  potreban Plana i programa pripravničkog staža, uz zahtev za izdavanje dokumenta potrebno je dostaviti stručni/akademski naziv za koji se izdaje Plana i programa pripravničkog staža, dužinu trajanja studija, dužinu trajanja staža, adresu, broj mobilnog/kućnog telefona kandidata, kao i dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u iznosu od 320,00 dinara, na račun primaoca: 840-742-221-843-57, poziv na broj : 97 50-016, primalac: Budžet Republike  Srbije.

Upišite se za novosti

Loading