Fizioterapeutska asocijacija Srbije odgovorila na žalbe fizioterapeuta i poslala dopis RFZO-u i nadležnom Minsitarstvu

Poslednjih dana se Fizioterapeutskoj asocijaciji Srbije javio veliki broj kolega sa informacijom o smanjenju koeficijenta fizioterapeutima koji rade u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Kako smo obavešteni, nakon izvršene kontrole u pojedinim zdravstvenim ustanovama od strane RFZO, naloženo je da se izvrši korekcija (umanjenje) koeficijenta fizioterapeutima koji rade u stacionaru.

Fizioterapeuti rade ravnopravno sa ostalim zdravstvenim tehničarima na odeljenjima intenzivne nege, infektivnim, hirurškim, neurološkim  klinikama i odeljenjima i bila bi svojevrsna diskriminicija samo fizioterapeutima smanjiti koeficijent, a da pri tome, npr. medicinska sestra u istim uslovima i sa istim stepenom stručnosti ima veći koeficijent. Nelogično je da fizioterapeuti na klinikama za rehabilitaciju ili rehabilitacionim centrima imaju manji koeficijent od medicinske sestre koja radi na istoj toj klinici ili RH centru, a zna se da su fizioterapeuti nosioci posla u ovakvim ustanovama.

Dopis koji je poslat Republičkom fondu i Ministarstvu zdravlja možete preuzeti OVDE

Upišite se za novosti

Loading