Učlanjenje

Molimo Vas unesite tačne podatke u formi kako biste bili registrovani.

 • Lozinka mora biti srednja ili jaka.

 • Indikator jačine lozinke
 • OBAVEZNO UNESITE TAČAN MAIL USTANOVE

 • Lična uplata članarine je moguća na dva načina: uplatom za 6 meseci iznos od 900rsd ili uplatom u celosti za godinu dana iznos od 1800rsd, na tekući račun asocijacije: 205-0000000256107-07. Poziv na broj upisati mesec ili godinu za koju se uplaćuje članarina.Godišnja članarina se računa od dana prve uplate.


 •  

  Fizioterapeutska asocijacija Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 34 – 11000 BeogradMB 28251394, PIB 110594437, u skladu sa članom 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

  Obaveštava Vas o sledećem:

  Podaci se prikuplјaju radi:
   1. Evidencije članova
   2. Naše interne statističke obrade podataka
   3. Promocije događaja iz domena stručnog usavršavanja                                                               

   4. Elektronske evidencije bodova ostvarenih kontinuiranom medicinskom edukacijom u KMSZTS

   

  Vaši lični podaci biće tretirani kao poverlјive informacije. Pristup Vašim podacima imaće samo zaposleni koji, s obzirom na poslove koje obavlјaju, treba da budu upoznati sa njima i to samo u obimu koji je neophodan. Pravni osnov obrade, odnosno prikuplјanja, beleženja i razvrstavanja Vaših ličnih podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovolјno. Time pristajete da se oni obrađuju, tj. prikuplјaju, razvrstavaju i čuvaju od strane Fizioterapeutske asocijacije Srbije. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Vaši lični podaci neće biti korišćeni u druge svrhe, niti biti stavlјeni na uvid i/ili raspolaganje trećim pravnim ili fizičkim licima.

  Na osnovu istog Zakona imate pravo da tražite dodatne informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka, uvid u Vaše lične podatke i njihovo kopiranje, da tražite ispravku, dopunu, ažuriranje, kao i privremenu obustavu obrade ili brisanje Vaših ličnih podataka. U tim slučajevima, molimo Vas, da nam se obratite putem mejla, na adresu office@fasserbia.com. Obrada podataka je nedozvolјena posle opoziva pristanka.

   

  Popunjavanjem Registracionog formulara potvrđujete da ste pročitali i razumeli ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i dajete saglasnost da Fizioterapeutska asocijacija Srbije može da obrađuje, odnosno prikuplјa, beleži i razvrstava Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.

   

 • U kvadratić napisati rezultat

Upišite se za novosti

Loading