Upravni odbor

1. Predsednica Nina Lačanski, master sportske medicine i fizikoterapije, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, KC Vojvodine, Novi Sad
2. Potpredsednica Ljiljana Katunac, strukovni fizioterapeut, FIZIOBALANS, Beograd
3. Generalni sekretar Nemanja Veličković, viši fizioterapeut, Specijalna bolnica „AGENS“, Mataruška Banja
4. Član UO Nikola Panić, spec.strukovni fizioterapeut, Opšta bolnica Petrovac, Petrovac na Mlavi
5. Član UO Novica Bogdanović, strukovni fizioterapeut, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Beograd

Stručni odbor

1. dr Marija Trajkov, profesor strukovnih studija, VZŠSS Beograd, Zemun
2. dr Dragana Kljajić, profesor strukovnih studija, VZŠSS Beograd, Zemun
3. Angelka Pešterac, master specijalne edukacije i rehabilitacije, nastavnik praktične nastave, VZŠSS Beograd, Zemun

Nadzorni odbor

1. Teodor Sabo, dipl.terapeut medicinske rehabilitacije, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, KC Vojvodine, Novi Sad
2. Aleksandra Denić, strukovni fizioterapeut, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd
3. Aleksandra Aleksić, master sporta i fizikoterapije, nastavnik praktične nastave, VZŠSS Beograd, Zemun

Etički odbor

1. Jelena Krstić, strukovni fizioterapeut, Institut za rehabilitaciju Beograd, Banja Selters, Mladenovac
2. Jasmina Krivokuća, strukovni fizioterapeut, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, KC Vojvodine, Novi Sad
3. Veronika Radotić, strukovni fizioterapeut, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Beograd

Odbor za publikacije

1. , –

Upišite se za novosti

Loading