Kontinuirana edukacija

Zdravstveni savet Republike Srbije doneo je Odluku br. 153-02-3645/2018-01 u oktobarskom roku 2019. godine o akreditaciji programa kontinuirane edukacije Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu na temu: „Metode i ...

ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR

ORTOBIODINAMIKA – HOLISTIČKI PRISTUP U PRIMENJENOJ KINEZIOLOGIJI (Beograd, 8 – 11. decembar 2019. godine) Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da uzmete učešće u radu ovog Programa, koji predstavlja sintezu savremenih dostignuća u primenjenoj kineziterapiji, kroz multidisciplinarni i holistički pristup. Program je namenjen lekarima različitih specijalnosti, osteopatama, manuelnim terapeutima i drugim stručnjacima ...

Funkcionalni fizioterapeutski testovi

U fizioterapeutskim procedurama posebno mesto zauzima metod dijagnostike  kod  osoba sa bolnom i ograničenom pokretljivošću aficiranih zglobova, mišića i nerava na kičmenom stubu, gornjim i donjim eketrmiteta. Ovaj koncept podrazumeva ...

Primena myofeedback aparata u tretmanu urinarne inkontinencije

Urinarna inkontinencija (UI) je značajan i čest zdravstveni problem u modernom društvu. Utiče na više od 50 miliona ljudi u celom svetu, a posebno su pogođene žene. Iako je veoma ...

Radionica Baby handling

U periodu odojčeta, mogu se pojaviti odstupanja u kvalitetu mišićnog tonusa, a ona mogu dovesti do nepoželjnih oblika kretanja, opistotoničkog izvijanja, zabacivanja i loše kontrole glave, pojačane napetosti mišića ili ...

Kurs Mirror Therapy

Spasticitet mozga; Mirror neuroni; Fantomska senzacija; Fantomska bol; Naučena paraliza i bol; Presenzacija; Ponovno mapiranje mozga; Reflektivna kutija; Kompleksni regionalni bolni sindrom; Paralize i pareze n. facialisa; Postamputaciona neuropatija kod ...

Upišite se za novosti

Loading