Primena myofeedback aparata u tretmanu urinarne inkontinencije

Urinarna inkontinencija (UI) je značajan i čest zdravstveni problem u modernom društvu. Utiče na više od 50 miliona ljudi u celom svetu, a posebno su pogođene žene. Iako je veoma retko opasna po život, inkontinencija ozbiljno narušava fizičko, psihičko i socijalno stanje osoba sa ovim problemom. The International Continence Society je standardizovalo terminologiju za funkciju donjeg urinarnog trakta pa je tako UI definisana kao „žalba za bilo kakvo nehotično isticanje urina.“  UI dvostruko više pogađa žene u odnosu na muškarce. Čećše se javlja u srednjem do starijem životnom dobu. Jedna od najefikasnijih terapija za lečenje urinarne inkontinencije je primena biofidback terapije. Biofidback deluje na principu pozitivne povratne sprege.

To je tretman u kome pacijenti uče da poboljšaju svoje zdravlje korišćenjem signala iz sopstvenog tela. Biofidback je grupa terapeutskih procedura koje koriste elektronske ili mehaničke instrumente kako bi tačno izmerili, procesuirali i pružili povratne informacije osobama o neuromuskularnim i/ili drugim aktivnostima tela. Biofidback se uspešno koristi za lečenje disfunkcije različitih mišićnih grupa, a koristi se i u bihejvioralnoj terapiji za tretiranje urinarne inkontinencije. Cilj biofidback terapije u tretmanima reedukacije je da modifikuje ponašanje pacijenta i da ga trenira kako bi povratio mišićnu kontrolu. Pacijenti se uče da izmene fiziološki odgovor mišića koji je uključen za vreme određenog pokreta. MYO 200 je aparat koji koristi izvedenu formu EMG signala i može služiti kao funkcionalna dijagnostička alatka kako u evaluaciji tako i u terapiji. Miofidback pruža dodatne informacije za učenje motornih procesa. Omogućava pacijentu da poboljša mišićnu funkciju kroz povećanje mišićne svesnosti. Pruža dodatne informacije kada su prirodni signali povratnih informacija slabi, odnosno nedovoljni da postignu kontrakciju. To je posebno korisno u slučaju mišićne aktivnosti koja stvara kontrakciju ili pokret koji je nevidljiv za pacijenta, kao što je slučaj kod kontrakcije mišića karličnog dna.  Definišu se tri faze biofidback treninga: sticanje svesti o maladaptivnom odgovoru, učenje kontrolisanih odgovora koristeći signale iz uređaja za biofidback i učenje da se kontrola prenese na svakodnevni život. Pokazano je da EMG biofidback daje značajno brži i bolji razvoj snage kada se kombinuje sa drugim oblicima fizikalne terapije. Uspešno se koristi za mišićnu reedukaciju i jačanje mišića kod hemiplegičnih pacijenata, u rehabilitaciji nakon operacija i trauma. Vizuelni (bio)fidback uspostavlja pozitivne motivacione efekte za pacijenta.

Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao ostali nacionalni kursevi pod brojem D-1-1228/18, 19.11.2018.god, i predavaču donosi 8, a slušaocu 4 boda. Maksimalan broj slušalaca je 50. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na office@fasserbia.com

Kotizacija iznosi 800rsd, članovi asocijacije ne plaćaju kotizaciju.

Kurs vodi: Nina Lačanski, diplomirani fizioterapeut, master sportske medicine i fizikoterapije

Datum održavanja:  01.06.2019 – 11h

Mesto održavanja:  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd

Upišite se za novosti