Svetski dan fizioterapeuta 2020

Poštovane kolege,

u susret Svetskom danu fizioterapeuta, Fizioterapeutska asocijacija Srbije, je u saradnji sa Svetskom fizioterapijom, pripremila prevod materijala za promociju i obeležavanje tog dana na srpski jezik. Bez obzira što Srbija trenutno nema zvaničnog predstavnika u ovoj međunarodnoj organizaciji, sa ponosom ističemo da je Svetska fizioterapija u FAS-u, iako mladoj organizaciji,  prepoznala partnera koji predano i ozbiljno radi za dobrobit fizioterapeutske struke.

Svetski dan fizioterapeuta obeleževa se svake godine u preko 100 zemalja, 8.septembra, na dan kada je 1951.godine osnovana Svetska konfederacija za fizikalnu terapiju. Ove godine je organizacija promenila ime u Svetska fizioterapija, ali su ciljevi ostali isti – ukazati na značajnu ulogu koju profesija ima u očuvanju zdravlja ljudi, podići svest o fizioterapeutskoj struci i zastupanje profesije pred zakonodavcima i ministarstvima, kako bi položaj fizioterapeuta u zdravstvenom sistemu bio na što višem nivou. Proslavom Dana fizioterapeuta se obeležava jedinstvo i  solidarnost fizioterapeutske zajednice širom sveta i tim povodom FAS se potrudio da prevodom matereijala našim fizioterapeutima omogući da idu u korak sa kolegama iz sveta i olakša eventualnu organizaciju obeležavanja ovog dana.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana fizioterapeuta je Rehabilitacija nakon COVID-19 i uloga fizioterapeuta u lečenju osoba obolelih od ove bolesti.

Sav promotivni materijal vezan za obeležavanje Dana fizioterapeuta možete preizeti ovde:​​​​​

World PT Day 2020: booklet


Infographic 1: Plan vežbanja


Infographic 2: Oporavak nakon COVID-19


Infographic 3: Pristup rehabilitaciji uz pomoć telemedicine


Infographic 4: Zakazivanje uz pomoć telemedicine


Poster 1: Vežbe


Poster 2: Put do oporavka


Poster 3: Rana rehabilitacija


Poster 4: Fizioterapija je ključ oporavka


Poster 5: Fizioterapija je ključ oporavka

Upišite se za novosti

Loading