Online test

Uputstvo:

Molimo Vas da pre početka testa unesete tačno, tražene podatke latiničnim pismom ne koristeći slova sa kvačicama (ć, č, ž, đ, š) zbog izrade sertifikata o položenom online testukoji se automatski generiše sa podatcima koje ste uneli! Po završetku testa dobićete postignute rezultate, a na mail će Vam stići link za preuzimanje sertifikata. HVALA

SVI NAŠI TESTOVI SU AKREDITOVANI ZA FIZIOTERAPEUTE, RADNE TERAPEUTE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE!!!!


* Ukoliko niste član Fizioterapeutske asocijacije Srbije posetite STRANICU sa uputstvom za uplatu kotizacije i prijavu za željeni online test.


Osnovni principi McKenzie metode mehaničke dijagnoze i terapije

Akreditacioni broj: D-1-517/20 (17.08.2020. godine)

Autor/Predavač: mas.sporta i fizikoterapije Nina Lačanski

Broj bodova: Autor: 7, Polaznik: 5

Ukupan broj pitanja: 50

Prolaznost: 60% (30 tačnih odgovora)

Vreme za rešavanje testa: 120min

Literatura za spremanje testa: OVDE

TEST JE DOSTUPAN DO 17.08.2021.GODINE!!!


Funkcionalna fizioterapeutska procena vratne kičme

Akreditacioni broj: D-1-516/20 (17.08.2020. godine)

Autor/Predavač: mas.sporta i fizikoterapije Nina Lačanski

Broj bodova: Autor: 7, Polaznik: 5

Ukupan broj pitanja: 50

Prolaznost: 60% (30 tačnih odgovora)

Vreme za rešavanje testa: 120min

Literatura za spremanje testa: OVDE

TEST JE DOSTUPAN DO 17.08.2021.GODINE!!!


Artroze

Akreditacioni broj: D-1-107/20 (17.08.2020. godine)

Autor/Predavač: Viši fizioterapeut Sonja Ilić

Broj bodova: Autor: 5, Polaznik: 3

Ukupan broj pitanja: 30

Prolaznost: 60% (18 tačnih odgovora)

Vreme za rešavanje testa: 120min

Informacije o kotizaciji: OVDE

Literatura za spremanje testa: OVDE

TEST JE DOSTUPAN DO 17.08.2021.GODINE!!!


Postura pacijenata sa inegalitetom ekstremiteta posle artroplastike zgloba kuka

Akreditacioni broj: D-1-518/20 (17.08.2020. godine)

Autor/Predavač: viši fizioterapeut Novica Bogdanović

Broj bodova: Autor: 5, Polaznik: 3

Ukupan broj pitanja: 50

Prolaznost: 60% (30 tačnih odgovora)

Vreme za rešavanje testa: 120min

Literatura za spremanje testa: OVDE

Informacije o kotizaciji: OVDE

TEST JE DOSTUPAN DO 17.08.2021.GODINE!!!


Kompleksna dekongestivna fizikalna terapija limfedema

Akreditacioni broj: D-1-519/20 (17.08.2020. godine)

Autor/Predavač: viši fizioterapeut Nemanja Veličković

Broj bodova: Autor:5, Polaznik: 3

Ukupan broj pitanja: 30

Prolaznost: 60% (18 tačnih odgovora)

Vreme za rešavanje testa: 120min

Literatura za spremanje testa: OVDE

TEST JE DOSTUPAN DO 17.08.2021.GODINE!!!


Idiopatska skolioza

Akreditacioni broj:D-1-520/20 (17.08.2020. godine)

Autor/Predavač: viši fizioterapeut Ljiljana Katunac

Broj bodova: Autor: 4, Polaznik: 2

Ukupan broj pitanja: 30

Prolaznost: 60% (18 tačnih odgovora)

Vreme za rešavanje testa: 120min

Literatura za spremanje testa: OVDE

TEST JE DOSTUPAN DO 17.08.2021.GODINE!!!


Prelomi ključne kosti

Akreditacioni broj: D-1-502/20 (17.08.2020. godine)

Autor/Predavač: mas.sporta i fizikoterapije Nina Lačanski

Broj bodova: Autor: 7, Polaznik: 5

Ukupan broj pitanja: 50

Prolaznost: 60% (30 tačnih odgovora)

Vreme za rešavanje testa: 120min

Literatura za spremanje testa: OVDE

Informacije o kotizaciji: OVDE

TEST JE DOSTUPAN DO 17.08.2021.GODINE!!!


Fizioterapeutska analiza hoda

Akreditacioni broj: D-1-543/20 (17.08.2020. godine)

Autor/Predavač: mas.sporta i fizikoterapije Nina Lačanski

Broj bodova: Autor: 7, Polaznik: 5

Ukupan broj pitanja: 50

Prolaznost: 60% (30 tačnih odgovora)

Vreme za rešavanje testa: 120min

Literatura za spremanje testa: OVDE

Informacije o kotizaciji: OVDE

TEST JE DOSTUPAN DO 17.08.2021.GODINE!!!


Upišite se za novosti

Loading