Zdravlje žene

Uloga fizioterapeuta u očuvanju zdravlja žena sve više dobija na značaju. Priprema trudnica za porođaj, porođaj i period nakon ovog najvažnijeg čina u životu žene deo su fizioterapeutskog delokruga rada.

U pogledu prevencije fizoterapeut osmišljava programe vežbi prilagođen trudnicama, kao i vežbe disanja i pripreme za porođaj. Tretmani mogu biti individualni i grupni. Nakon porođaja neretko se može desiti pojava dijastaze trbušnih mišića ili pojava urinarne inkontinencije te u tom smislu fizioterapeut svojim tehnikama i metodama može delovati da se ovi problemi ublaže i otklone.

Savetodavni rad vezan za postupanje sa novorođenčetom nezaobilazan je deo fizioterapeutskog opisa posla u radu sa ovom populacijom.

Upišite se za novosti

Loading